Thông tin công ty

Tên công ty:       CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH

Địa chỉ:                65 Đường 47, P. Bình Thuận, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại:         (84-8) 37 750 990

Fax:                     (84-8) 37 713 572

Website:             http://ctcorp.vn

MST:                    03 11 542 830