Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

Cường Thịnh
Cường Thịnh
65 Đường 47, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
Điện thoại:
+84 8 37 750 990

Fax:
(+84) 8 37 713 572
Opening Times
Thời gian hoạt động: từ Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: 08h00 - 12h00
Chiều: 13h00 - 17h00

Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ

Thông tin của Bạn: